Kompaktná odovzdávacia stanica tepla

Rimavská energetická, s.r.o. odovzdáva teplo moderným spôsobom – prostredníctvom kompaktnej odovzdávacej stanice (KOST). KOST je zariadenie umiestnené priamo v objekte, pre ktorý zabezpečuje efektívnu dodávku tepla na ústredné kúrenie a pripravuje teplú vodu. Pracuje autonómne, má samostatnú reguláciu a je napojené na vnútorné rozvody ústredného kúrenia a teplej vody objektov.

Kompaktná odovzdávacia stanica tepla (KOST) – moderné zariadenie, ktoré zefektívňuje dodávku tepla a teplej vody do vašej domácnosti.

Nezávislosť na iných odberateľoch
Teplo je dodávané podľa potrieb a požiadaviek odberateľa, ktorý pre svoj bytový dom určí individuálny režim vykurovania a dodávky teplej vody a jej teplotu.

Skvalitnenie dodávok teplej vody
Teplá voda je pripravovaná priamo v objekte. Jej parametre a vyrobené množstvo je možné neustále kontrolovať.

Zariadenie na mieru každého objektu
Všetky prvky KOST sú navrhnuté na základe individuálnych potrieb objektu.

Bezobslužná prevádzka
Riadenie KOST je riešené autonómnou riadiacou jednotkou, ktorá je počas prevádzky neustále sledovaná na diaľku centrálnym dispečingom.

Zvýšenie komfortu
Celú starostlivosť (opravy, údržby, revízie, zákonom stanovené atestácie zariadenia, odborné prehliadky a pod.) zabezpečuje Rimavská energetická, s.r.o.

Kvalitná ekvitermická regulácia a presné meranie tepla na prípravu teplej vody
KOST vďaka presnej regulácii a meraniu prináša úspory energie a tým aj úspory pre domácnosti.